Tikslai

  1. Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus medienos matavimo ir kokybės vertinimo klausimais.
  2. Teikti nenukirsto miško, apvaliosios ir pjautosios medienos bei kitų medienos gaminių matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo paslaugas.
  3. Teikti konsultacinę ir metodinę paramą naujų matavimo priemonių diegimui ir įteisinimui.
  4. Teikti teisinę paramą medienos matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo ginčų atveju visiems Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims.
  5. Atstovauti ir ginti Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis tarptautinėje prekyboje medienos matavimo ir kokybės vertinimo klausimais.