Header image
 
Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija  
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 
Naujienos

Nuotolinių žemės paviršiaus tyrimų technologijų vystymas 

  Raktiniai žodžiai: biokuro inventorizacija, smulkintosios medienos inventorizacija, apvaliosios medienos inventorizacija, medienos apskaita.                  

Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija (LNMMA) bendradarbiaudama su Aleksandro Stulginskio Universitetu (ASU) 2013 m. birželio-rugpjūčio mėn. įgyvendino mokslinį taikomąjį projektą "Nuotolinių žemės paviršiaus tyrimų technologijų vystymas ". Projektas finansuotas iš ES fondų lėšų pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros "Inočekiai LT" (VP2-1.3-ŪM-05-K) finansavimo priemonę.


Projekto tikslas
- sukurti medienos apskaitos metodus grindžiamus aeronuotrauka, atliekama iš bepiločių orlaivių. 

     biokuro inventorizacija
Projekto rezultatai. Sukurta medienos apskaitos metodika, grindžiama aeronuotrauka, fotografuojama iš bepiločio orlaivio, kuri naudojama atliekant įvairius apvaliosios bei smulkintosios medienos apskaitos darbus asociacijos veikloje. Projekto metu sukalibruoti du LNMMA naudojami skaitmeniniai fotoaparatai bei pateiktos jų kalibravimo ataskaitos. Sukurta aerofotografavimo skrydžių planavimo metodika ir parengtos pagalbinės priemonės: technologinis aprašymas, pusprogramės bei darbinė MS Excel byla, kurios leidžia operatyviai planuoti skrydžius objekte. Naudota ArcGIS programinė įranga ir MS Excel. Parengta ir dokumentuota aerofotografavimo skrydžių valdymo metodika ir techninės priemonės, leidžiančios skrydžių planą perkelti į orlaivį. Parengta aerofotografavimo duomenų importo į profesionalios fotogrametrinio apdorojimo bei 3D modelių kūrimo aplinką, pusprogramė. Sukurta krūvų tūrio nustatymo metodika, kuri pritaikyta įvairioms vietovės sąlygoms. 3D objektų matavimų tikslumas vertintas pagal matavimus, atliktus 2-uose bandomuosiuose objektuose. Medienos rietuvių tūrio nustatymo tikslumas atliktas UAB "Likmerė" apvaliosios medienos sandėlyje, karjerų tūrio nustatymas – karjere Prienų rajone.


                         Apvaliosios medienos rietuvių tūrio nustatymas
               

               

Taip pat metodika vertinta nustatant durpių šūsnių tūrį Ežerėlyje ir Šilutėje, skiedrų krūvų tūrį - UAB "Vilniaus Energija" biokuro kūrenimo sandėlyje.
Sukurtas apvaliosios bei smulkintosios medienos apskaitos metodas eliminuoja žmogiškojo faktoriaus įtaką iki minimumo, o tūrio nustatymo paklaida ne didesnė kaip 3-5%.


 


 

 

 

 

                                                        

           Bepilotis orlaivis

                                      

    Smulkintosios medienos tūrio nustatymas

 
 

 
    Durpių šūsnių tūrio nustatymas

 
 

      © 2006 kurshh@gmail.com