Header image  
Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija
line decor
    
line decor
   
 
Asociacijos tikslai
 

1.        koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus medienos matavimo ir kokybės vertinimo klausimais;

2.        teikti nenukirsto miško, apvaliosios ir pjautosios medienos bei kitų medienos gaminių matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo paslaugas;

3.        teikti konsultacinę ir metodinę paramą naujų matavimo priemonių diegimui ir įteisinimui;

4.        teikti teisinę paramą medienos matavimo, tūrio nustatymo ir kokybės vertinimo ginčų atveju visiems Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims;

5.        atstovauti ir ginti Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis tarptautinėje prekyboje medienos matavimo ir kokybės vertinimo klausimais;

 

© 2006 kurshh@gmail.com